O NAMA

GANGYUAN CO.DOO SMEDEREVO registrovan je u Srbiji novembra 2017. godine sa 1,2 milijarde dinara i sa dozvolom da sprovodi eksploataciju krečnjaka u kamenolomu Kučevo uz odobrenje Ministarstva rudarstva i energetike 30. oktobra 2019.

GANGYUAN sada ulaže 20 miliona eura i gradi jednu dvokomornu peć kapaciteta 600 TPD u kamenolomu. Usvajanjem naprednih tehnologija, proizvodilo bi se 0,2 miliona tona visokokvalitetnog kreča godišnje nakon završetka izgradnje. Takva proizvodnja mogla bi zadovoljiti potražnju ne samo u Srbiji, već i na području Balkana.

Maksimalno se poklanja pažnja merama sprečavanja i smanjivanja negativnog uticaja na životnu sredinu. Projektovan je razvijen monitoring životne sredine u cilju otkrivanja negativnih uticaja eksploatacije krečnjaka na životnu sredinu i to: kvaliteta vazduha, kvaliteta površinskih i podzemnih voda, buke…

Dosadašnjim redovitim praćem i merenjem od strane ovlašćenih kuća nisu utvrđeni štetni uticaji površinske eksploatacije mineralne sirovine na životnu sredinu.

O KAMENOLOMU

– Od 1953. godine vrši se eksploatacija i prerada krečnjaka iz ležišta Kaona-fabrika je
menjala nazive,bila pripajana Rudniku bakra Majdanpek,radila samostalno kao
društveno preduzeće, a zatim sledi :

– 1997. g pripojena je Sartid 1913 Smederevo,

– 12.09.2003. godine – privatizacija.

– 12.09.2003. – USSB Kučevo. d.o.o.

– Od 21.08.2007. godine – U.S.Steel Serbia, d.o.o. Smederevo – Ogranak Kučevo, Kaona Kučevo

– Od 11.02.2012. Železara Smederevo – Ogranak Kučevo

– Od 01.07.2016. – Hesteel Srbija Iron & Steel doo Beograd

– Od 21.04.2017. – HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

– Od 20.08.2019. GANGYUAN CO.DOO SMEDEREVO.